Zaanstreek First in Food

Onze missie is simpel: wij zetten de Zaanstreek op de kaart als toonaangevende regio binnen de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Strategie
Onze strategie bij het realiseren van deze missie is een combinatie van verbinden en dynamiseren.

 • Verbinden in de zin van samenwerken, netwerken en uitwisselen van kennis, van het aansluiting zoeken bij zoveel mogelijk partners in de foodketen binnen de regio én met andere foodregio's.
 • Dynamiseren doen we bijvoorbeeld door subsidies te verkrijgen om die gewenste ontwikkeling en innovatie mogelijk te maken, en door bedrijven te stimuleren om van deze mogelijkheden gebruik te maken.


Doelen
Om onze missie te realiseren, hebben we een aantal concrete doelen benoemd op vier deelgebieden: Kennis en Innovatie, Onderwijs, Imago en Dienstverlening. Op elk deelgebied is binnen de stichting Zaanstreek First in Food een werkgroep actief.

 • Kennis en innovatie
  Bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie en daarmee verbonden sectoren hebben binnen Zaanstreek First in Food de intentie nauwer samen te werken bij onder meer innovatieprojecten, technische uitwisseling en bij de regulering van afvalstromen.
 • Onderwijs
  Onderwijsinstellingen signaleren dat de foodgerelateerde opleidingen aan belangstelling inboeten. Om de foodsector nu en in de toekomst van gekwalificeerd personeel te blijven voorzien, spant de Stichting Zaanstreek First in Food zich in om jongeren te interesseren voor deze bedrijfstak. Daarbij werken we samen met onderwijsinstellingen aan de ontwikkeling en promotie van food-opleidingen. Zo bevorderen we samen het aanbod en de kwaliteit van toekomstige werknemers in de foodsector.
 • Imago
  We zetten ons op verschillende manieren in om het imago van de foodsector in de Zaanstreek positief te beïnvloeden. Aan potentiële studenten en werknemers willen we laten zien hoe veelzijdig de foodsector is, en hoe aantrekkelijk een baan in de voedingsmiddelenindustrie kan zijn. Potentiële nieuwe bedrijven willen we laten zien hoe aantrekkelijk de Zaanstreek is als locatie voor ondernemers uit de foodsector.
 • Dienstverlening
  Daarnaast werkt de gemeente Zaanstad aan een verbetering van de dienstverlening aan bedrijven, onder andere door de inrichting van een bedrijvenloket.

Bent u ondernemer in de foodsector en wilt u deelnemen aan een van deze werkgroepen? Neemt u dan even contact met ons op. U bent van harte welkom.